ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2564
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 หัวข้อ การอยู่รอดของเศรษฐกิจ และสังคม ในยุคชีวิตวิถีใหม (Economics and Social survival in New Normal Era) ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 จัดในรูปแบบออนไลน์


ผลงานระดับชาติ (ภาษาไทย)

อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
แบบบรรยาย : 2,500 บาท
แบบโปสเตอร์ : 3,000 บาท
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มีนาคม 2564

ผู้เข้าร่วมประชุม : 1,000
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2564ผลงานระดับนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ)

อัตราค่าลงทะเบียน
ผู้นำเสนอผลงาน
แบบบรรยาย : 175 USD (THB 6,000)
แบบโปสเตอร์ : 215 USD (THB 7,000)
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564

ผู้เข้าร่วมประชุม : USD 45 (THB 1,500)
ตั้งแต่บัดนี้ – 10 เมษายน 2564


การชำระค่าลงทะเบียน

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระเงินจากการสมัครออนไลน์ ใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียน ตรวจสอบรายละเอียด หรือ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ นำใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หากคุณมีปัญหาใด ๆ ในการชำระเงินก่อนการประชุมโปรดติดต่อ [email protected]

  • โอนเงินผ่านธนาคาร
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • เลขที่บัญชี 011-720678-9
  • ชื่อบัญชี ชนากานต์ ยืนยง

การยืนยันชำระค่าลงทะเบียน

สิ่งที่ได้รับจากการลงทะเบียน

  • เกียรติบัตร
  • Proceedings บทความฉบับเต็ม ดาวน์โหลด ได้ที่หน้า [[Download]]
  • กระเป๋าที่ระลึก
  • อาหารว่างเช้าและบ่าย
  • อาหารกลางวัน
  • งานเลี้ยงรับรอง (เฉพาะผู้นำเสนอที่ชำระค่าลงทะเบียนระดับนานาชาติ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้รับกระเป๋าที่ระลึก อาหารว่างเช้าและบ่าย อาหารกลางวัน