ติดต่อเรา

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. +662-975-6974 มือถือ : +6686-519-0850
[email protected]

วิธีการจัดส่งผลงาน

  • จัดส่งทาง Line ได้ที่ ID 0865190850
  • จัดส่งทางระดับชาติ E-mail ได้ที่ [email protected]
  • จัดส่งทางนานาชาติ E-mail ได้ที่ [email protected]
  • จัดส่งทาง Online ได้ที่ website ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • จัดส่งด้วยตนเองได้ที่ ดร.สุกัญญา หมู่เย็น โทรศัพท์ 086-519-0850
    ห้อง 1101 ชั้น 1 อาคาร อุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยปทุมธานี หรือ
  • จัดส่งทางไปรษณีย์มายัง ดร.สุกัญญา หมู่เย็น (proceeding 2021) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000