นโยบายการยกเลิก/คืนเงิน/ความเป็นส่วนตัว


นโยบายการยกเลิกการลงทะเบียน

เงื่อนไขการยกเลิกคำลงทะเบียน

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการลงทะเบียนได้ ในกรณีที่บทความยังไม่ถูกส่งไปยังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำลงทะเบียน มีค่าดำเนินการ 1,000 บาท
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี จะคืนค่าบทความหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้ส่งบทความเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

การแจ้งยกเลิกการลงทะเบียนชำระค่าบทความ

หากท่านต้องการยกเลิกการลงทะเบียนชำระค่าบทความ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-975-6999 หรือแจ้งยกเลิกทางอีเมล์ [email protected]

นโยบายการยกเลิกการส่งบทความ

หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางมหาวิทยาลัยปทุมธานี ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนบทความได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อมหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อยกเลิกการลงบทความภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้ส่งบทความ
 • ในการคืนหรือเปลี่ยนบทความ กรุณาติดต่อ โทร 02-975-6999 หรือช่องทางสำหรับการติดต่ออื่นที่มหาวิทยาลัยแนะนำเพื่อยกเลิกการลงบทความ

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนบทความ

 • ผู้วิจัยสามารถจะเปลี่ยนบทความเรื่องใหม่ในรูปแบบเดิมเท่านั้น
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานีจะทำการคืนค่าบทความโดยจะโอนค่าบทความไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้วิจัยในบทความเท่านั้นในกรณีที่ไม่รับคืนหรือต้องการเปลี่ยนบทความก็สามารถทำได้โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่วิจัยทางอีเมล์ได้ที่ อีเมล์ [email protected]

การคืนเงินจะดำเนินการในกรณีที่มีการคืนบทความ ในรายการสั่งซื้อไม่สมบูรณ์ หรือการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าเกิดขึ้น วิธีการคืนเงินจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ในการสั่งซื้อ หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมล์แจ้งเมื่อการคืนเงินได้เริ่มดำเนินการ โดยรายละเอียดวิธีการคืนเงินและระยะเวลาดำเนินการคืนเงินสามารถตรวจสอบได้ตามตารางด้านล่าง

วิธีการชำระเงิน วิธีการคืนเงิน
บัตรเครดิตกรณีที่คุณลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เราจะคืนเงินเข้าบัตรเครดิตที่คุณลูกค้าทำรายการ
เก็บเงินปลายทางกรณีที่คุณลูกค้าชำระด้วยเงินสด เราจะคืนเงินเป็นเงินสดขั้นตอนการคืนหรือเปลี่ยนบทความ
*ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินเข้าบัญชีที่เปิดในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการชำระเงินค่าสินค้าแบบชำระเงินปลายทาง

นโยบายการส่งบทความ

เงื่อนไขการจัดส่งบทความ(เพิ่มเงื่อนไข การตัดสินให้เป็นที่สุดของคณะกรรมการ)

 • มหาวิทยาลัยปทุมธานีจัดส่งบทความหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานีจัดส่งบทความ วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • โดยรายการลงทะเบียนที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้มหาวิทยาลัยปทุมธานีขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งบทความในวันทำการถัดไป
 • เมื่อบทความถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งไปทาง Email
 • ช่องทางการจัดส่งบทความ
 • ส่ง Email ไปยังผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความภายใน 1 วันทำการ

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งบทความ

 • มหาวิทยาลัยปทุมธานีขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา แต่ไม่เกิน 3 วันทำการและจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • ในกรณีที่บทความถูกส่งกลับคืนมายังมหาวิทยาลัยปทุมธานี เนื่องจากข้อมูลที่ผู้ส่งบทความให้ไว้มีความผิดพลาดผู้ส่งบทความต้องชำระค่าจัดส่งบทความใหม่อีกครั้ง

นโยบายการรับประกัน

การลงทะเบียนบทความจากจากเว็บไซต์  conf.ptu.ac.th มีการรับประกันว่าทุกบทความที่ลงทะเบียนเรียบร้อยจะถูกจัดส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอ่านโดยไม่ผ่านบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

นโยบายด้านความปลอดภัย

เว็บไซต์ conf.ptu.ac.th ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security)ของผู้ส่งบทความที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อบทความกับมหาวิทยาลัยปทุมธานี ดังนั้น มหาวิทยาลัยปทุมธานี จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
 2. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับพนักงานของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
 3. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอโดยมีความถี่ในการอัพเดทอย่างน้อยทุก 24 ชั่วโมง
 4. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 5. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 6. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย ยี่ห้อ Sophos
 7. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้มีมาตรการในการเข้ารหัสข้อมูลธุรกรรมการซื้อขาย และมาตรการในการป้องกัน เช่น การเข้ารหัสการถอดรหัส การพิสูจน์ตัวตน และลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 8. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลผู้บริโภค เช่นการใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส
 9. มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตนอย่างสม่ำเสมอ
 10. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 11. ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เฉพาะที่มหาวิทยาลัยปทุมธานี ได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ที่[email protected] โทร 02-975-6999

คุกกี้คืออะไร

        คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

1. ประโยชน์ของคุกกี้

        คุกกี้จะบอกให้มหาวิทยาลัยปทุมธานี ทราบว่าผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี เพื่อสามารถนำเสนอการใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

2. การใช้งานคุกกี้

มหาวิทยาลัยปทุมธานี ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติผู้ใช้บริการและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของผู้ใช้บริการในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้งานผ่านเว็บไซต์ จุดประสงค์ของมทร.ล้านนาในการใช้คุกกี้ เพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการที่เป็นผู้เยี่ยมชม ประเภทของคุกกี้ที่มทร.ล้านนาใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

        คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของมทร.ล้านนาได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

        คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพเว็บไซต์ของมทร.ล้านนา รวมถึงการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์จากผู้ใช้บริการ เช่น จำนวนผู้เข้าชมที่ใช้เว็บไซต์ของมทร.ล้านนา และหน้าเว็บยอดนิยมในหมู่ผู้ใช้บริการของมทร.ล้านนา แม้ว่าคุกกี้เหล่านี้อาจรวบรวมที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ แต่ก็ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงผู้ใช้บริการโดยตรง ข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป หากไม่มีคุกกี้ประสิทธิภาพ มทร.ล้านนาจะไม่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์และฟังก์ชันการทำงานของมทร.ล้านนา เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีที่สุด หากผู้ใช้บริการไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ มทร.ล้านนาจะไม่นับการเยี่ยมชมของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ของมทร.ล้านนา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพยายามปรับปรุงเว็บไซต์ของมทร.ล้านนา

        คุกกี้เพื่อกลุ่มผู้ใช้ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้มทร.ล้านนาสามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมทร.ล้านนาจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

        คุกกี้ช่วยในการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้เว็บไซต์ของมทร.ล้านนาจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อผู้ใช้ การตั้งค่าภาษา และ/หรือภูมิภาคที่ผู้ใช้บริการอยู่ คุกกี้เหล่านี้ช่วยมอบคุณลักษณะที่เหมาะกับบุคคลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อจดจำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำต่อขนาดตัวอักษร แบบอักษรและส่วนอื่นๆ ของหน้าเว็บที่ผู้ใช้บริการสามารถปรับแต่งได้ หรือเพื่อให้บริการที่ขอ เช่น ดูวิดีโอ ใช้ฟังก์ชันการแชทหรือแสดงความคิดเห็นในบล็อก คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์อื่นๆ

        คุกกี้ที่ไม่ได้จัดประเภท คุกกี้ที่ไม่ได้จัดประเภทคือคุกกี้ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่อื่นใดหรืออยู่ระหว่างการจัดหมวดหมู่

        โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้บริการควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้

3. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

        ผู้ใช้บริการสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของมทร.ล้านนาจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากผู้ใช้บริการปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ผู้ใช้บริการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่นหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการดูว่ามีการวางคุกกี้ใดบ้างและวิธีการจัดการและลบคุกกี้ โปรดไปที่ www.allaboutcookies.org หรือ www.aboutcookies.org


สิทธิของท่านภายใต้ PDPA:

 • ในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิภายใต้ PDPA ดังต่อไปนี้
  • 1. ท่านมีสิทธิที่จะทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านจะนำไปประมวลผล มีการประมวลผล หรือได้รับการประมวลผลแล้วหรือไม่
  • 2. ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลต่อไปนี้ก่อนที่จะป้อนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้าระบบการประมวลผลของเรา หรือในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
   • (1) คำบรรยายลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะป้อนเข้าสู่ระบบ
   • (2) จุดประสงค์ในการประมวลผลหรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปประมวลผล
   • (3) ขอบเขตและวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
   • (4) ผู้รับหรือประเภทของผู้รับที่เปิดเผยหรืออาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   • (5) ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยปทุมธานีจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไป ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ
   • (6) รายละเอียดเกี่ยวกับการระบุตัวตนและการติดต่อของมหาวิทยาลัยปทุมธานีของเราหรือของตัวแทนของเรา
   • (7) ระยะเวลาที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และ
   • (8) สิทธิอันพึงมีของท่าน เช่น สิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ร้องขอสำเนา ร้องขอให้อัพเดทข้อมูล จำกัดการใช้งาน และถอนความยินยอม (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมดูแล รวมถึงสิทธิในการร้องเรียนต่อหน้าคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   • ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่มีการจัดหาไว้หรือการยืนยันที่ทำขึ้นกับท่านเกี่ยวกับสาระสำคัญเหล่านี้จะไม่มีการแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
  • 3. ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอการเข้าถึง ร้องขอสำเนา ร้องขออัพเดทหรือแก้ไขข้อมูล และถอนความยินยอมของท่าน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราควบคุมดูแล ซึ่งท่านให้ไว้ก่อนหน้านี้ ภายใต้ขอบเขตที่ PDPA อนุญาต ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ตามเหตุผลอันควรโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
   • (1) เนื้อหาสาระของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกนำไปประมวลผล
   • (2) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
   • (3) ชื่อและที่อยู่ของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
   • (4) วิธีการประมูลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
   • (5) เหตุผลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้รับ
   • (6) ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประมวลผลอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลจะหรือมีแนวโน้มที่จะถูกทำขึ้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินใจที่ส่งผลหรือจะส่งผลต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญเพียงอย่างเดียว
   • (7) วันที่ล่าสุดที่มีการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ
   • (8) ตำแหน่งหรือชื่อหรือการระบุตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้ข้อมูล
   • ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงข้อความข้างต้น เราขอสงวนสิทธิในการผ่อนผัน และ/หรือ ยกเว้นตามกฎหมายใดๆ ในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • 4. ท่านมีสิทธิที่จะโต้แย้งเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลส่วนบุคคล และให้มหาวิทยาลัยปทุมธานีดำเนินการแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้อง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการร้องขอเพื่อก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล
  • 5. ท่านมีสิทธิที่จะระงับ ถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือสั่งให้หยุด เอาออก หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบจัดเก็บเอกสารของเราเมื่อพบและพิสูจน์ยืนยันได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเท็จ ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป

แหล่งจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เราใช้อินเทอร์เน็ตในลักษณะของระบบส่วนกลางเพื่อรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศ โดยข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจมีการถ่ายโอน เข้าถึง และจัดเก็บ ณ จุดหมายปลายทางภายนอกประเทศไทย ทั้งนี้จะมีการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้อย่างปลอดภัยและสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA ตลอดเวลา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการประมวลผลโดยบุคคลที่สามที่ดำเนินการในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งทำงานให้กับเราหรือให้กับซัพพลายเออร์ของเรารายใดรายหนึ่ง ในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวถึงข้างต้นโดยสอดคล้องกับ PDPA ทั้งนี้ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีส่วนร่วมในการดำเนินตามคำสั่งซื้อของท่าน ประมวลผลรายละเอียดการชำระเงินของท่าน และให้บริการสนับสนุนต่างๆ (นอกจากสิ่งเหล่านี้) เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามนอกประเทศไทย เราจะขอให้มีการรับประกันเพื่อให้วางใจได้ว่าจะมีการดำเนินมาตรการความปลอดภัยในระดับองค์กรหรือทางเทคนิคอย่างเหมาะสม ในลักษณะที่มีการประมวลผลโดยเป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของประเทศไทย และรับรองว่าจะมีการคุ้มครองสิทธิ์ของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • เราจะดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมโดยมหาวิทยาลัยปทุมธานีหรือในนามของมหาวิทยาลัยปทุมธานีจะได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอต่อการคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในครอบครองหรืออยู่ในการควบคุมได้รับความคุ้มครอง โดยจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเข้าถึง รวบรวม ใช้งาน เปิดเผย ทำสำเนา ดัดแปลง และกำจัดโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

 • เราจะหยุดเก็บรักษาเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบวิธีการที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับตัวบุคคลได้ เมื่อสามารถถือได้ว่า การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และการเก็บรักษาไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ
 • อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนถึงระยะเวลาที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ภาษี หรือกฎหมาย

ผู้เยาว์

 • เว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์เท่านั้น หากท่านเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (“ ผู้เยาว์”) หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถในทางกฎหมายในการให้ความยินยอม ท่านยืนยันว่าได้รับความยินยอม (โดยเป็นกรณีๆ ไป) จากบุคคต่อไปนี้
  1. a) ผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจ เมื่อผู้เยาว์ยังไม่มีสิทธิในการดำเนินการเพียงลำพัง หรือเมื่อผู้เยาว์มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือ
  2. b) ผู้อนุบาลเป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ
  3. c) ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนามของเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการแสดง การแก้ไข การลบ และ/หรือการสิ้นสุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ในกรณีที่ได้รับคำร้องขอให้แสดง แก้ไข ลบ ถอน (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ/หรือสิ้นสุดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะตอบสนองต่อคำร้องขอดังกล่าวโดยทันทีเมื่อมีการยืนยันการระบุตัวตนของบุคคลนั้นตามขั้นตอนที่กำหนด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา ซึ่งมีรายละเอียดของผู้ติดต่อ ดังนี้

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
140 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร./Tel: 02-975-6999
E-mail [email protected]

 • เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา ท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และท่านยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ท่านให้ไว้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือไม่เป็นปัจจุบัน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลปัจจุบันให้เราทราบโดยทันที
 • เรามีสิทธิที่จะปฏิเสธตามคำร้องขอการเข้าถึงข้อมูลในกรณีที่ ข้อมูลไม่เกี่ยวเนื่องกัน มีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงสูง ส่งผลกระทบต่อข้อมูลของบุคคลอื่น ฝ่าฝืนคำสั่งศาล และเปิดเผยข้อมูลลับทางการมหา

วันที่ออกนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้: 6 เมษายน 2564