ลงทะเบียน

ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมลยืนยันอัตโนมัติจะถูกส่งถึงคุณเมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน

The 7th PTU National and International Conference 2020


การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2563
หัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมยั่งยืนด้วยการจัดการฐานความรู้และนวัตกรรม”
วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

อัตราค่าลงทะเบียน

หมายเหตุ

**กรณีผู้นำเสนอขอยกเลิกการนำเสนอ หรือไม่มานำเสนอผลงาน จะต้องชำระค่าลงทะเบียนตามอัตราค่าลงทะเบียนปกติ

การชำระค่าลงทะเบียน

ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถชำระเงินจากการสมัครออนไลน์ ใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียน ตรวจสอบรายละเอียด หรือ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และ นำใบนำฝากชำระค่าลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หากคุณมีปัญหาใด ๆ ในการชำระเงินก่อนการประชุมโปรดติดต่อ interproceeding@ptu.ac.th

  • โอนเงินผ่านธนาคาร
  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • เลขที่บัญชี 011-720678-9
  • ชื่อบัญชี ชนากานต์ ยืนยง

การยืนยันชำระค่าลงทะเบียน

สิ่งที่ได้รับจากการลงทะเบียน

  • เกียรติบัตร
  • Proceedings บทความฉบับเต็ม ดาวน์โหลด ได้ที่หน้า [[Download]]
  • กระเป๋าที่ระลึก
  • อาหารว่างเช้าและบ่าย
  • อาหารกลางวัน
  • งานเลี้ยงรับรอง (เฉพาะผู้นำเสนอที่ชำระค่าลงทะเบียนระดับนานาชาติ)

ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้รับกระเป๋าที่ระลึก อาหารว่างเช้าและบ่าย อาหารกลางวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ดร.ธนพลอยสิริ สิริบรรสพ

ติดต่อสำหรับผู้เสนอผลงานระดับนานาชาติ
Mobile : +6699-198-2968
Office :+662-975-6974
Line ID : thanaploysiri
interproceeding@ptu.ac.th

ผศ.ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ

ติดต่อสำหรับผู้เสนอผลงานระดับชาติ
Mobile : +6683-625-1170,
Office : +662-975-6974
Line ID : 0836251170
proceeding@ptu.ac.th

มหาวิทยาลัยปทุมธานี
140 หมู่ 4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel. 02-9756999 ต่อ 341