ติดต่อ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร. +662-975-6974 มือถือ : +6699-198-2968
interproceeding@ptu.ac.th

วิธีการจัดส่งผลงาน

  • จัดส่งทาง E-mail สำหรับผู้เสนอผลงานระดับชาติได้ที่ proceeding@ptu.ac.th
  • จัดส่งทาง E-mail สำหรับผู้เสนอผลงานระดับนานาชาติได้ที่ interproceeding@ptu.ac.th
  • จัดส่งทาง Online ได้ที่ website ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  • จัดส่งทาง Line ได้ที่ ID 0836251170
  • จัดส่งด้วยตนเองได้ที่ คุณเครือวัลย์ ขันติวงค์ โทรศัพท์ 083-6251170 , 02-9756974 ห้อง 1321 ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.ธนพลอยสิริ สิริบรรสพ

ติดต่อสำหรับผู้เสนอผลงานระดับนานาชาติ
Mobile : +6699-198-2968
Office :+662-975-6974
Line ID : thanaploysiri
interproceeding@ptu.ac.th

ผศ.ดร.วรรณวิภา ไตลังคะ

ติดต่อสำหรับผู้เสนอผลงานระดับชาติ
Mobile : +6683-625-1170,
Office : +662-975-6974
Line ID : 0836251170
proceeding@ptu.ac.th